Łukasz Nazarko
Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
Zakład Ekonomii Menedżerskiej

ul. Ojca Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
pok. 213 KF
tel. (+48) 85 7469802
fax (+48) 85 6631988


View all publications

Follow me on Google Scholar

Follow me on ResearchGate

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-3596-3670

http://publons.com/a/1279942/

Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Program Studiów Europejskich i Nordyckich na Uniwersytecie w Turku (Finlandia). Stypendysta Japan Foundation Fellowship for Intellectual Exchange Programme na Uniwersytecie Tokijskim. Rozprawę doktorską pt. Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa obronił z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zainteresowania naukowe obejmują foresight, technology assessment, zarządzanie technologiami, politykę innowacyjną oraz ekonomikę innowacji [publikacje].

Pracuje na Wydziale Inżynierii Zarządzania na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, usługi we współczesnej gospodarce oraz Financial and Monetary Economics i International Financial Institutions. W kadencji 2016-2020 pełni funkcję Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika Engineering Management in Production and Services (EMPAS) i sekretarzem naukowym czasopisma Akademia Zarządzania.

Lubi podróżować, grać w kosza i śpiewać przy kieliszku dobrego wina. Docenia pracowitość i systematyczność. Ciężko znosi oszustwa i cwaniactwo.
Członek zespołów badawczych lub ekspert w projektach:
Członek organizacji:
Wydział:
 • Współpraca z Chinami [link]
 • Profesor do kwadratu [link], [link]
 • Chiński profesor [link]
 • Nanotechnologia dla Podlasia [link]
 • Dziekan WZ w KIP PAN [link]
Egzaminy:

Mikroekonomia, ZiIP:
pierwszy: 26.01, g.10.00, sala 18KB
poprawkowy: 09.02, g.12.00, sala 103KF

Usługi we współczesnej gospodarce, ZiIU:
pierwszy: 29.01, g.11.00, sala 103KF
poprawkowy: 09.02, g.12.00, sala 103KF

Konsultacje (Sekretariat Dziekana, pok. 100):
25.01, g.10.00-12.00
29.01, g.10.00-11.00, 12.00-13.00
08.02, g.12.00-14.00
09.02, g.10.00-12.00
Materiały dla studentów (Usługi we współczesnej gospodarce):
Studiowanie, ściąganie, oszukiwanie:
 • Regulamin Studiów Politechniki Białostockiej [link]
 • Kodeks etyki studentów Politechniki Białostockiej [pdf]
 • Ściąganie a sprawa polska [pdf]
 • Ksero studia, ksero studenci [pdf]
 • Ksero student odpowiada [pdf]
 • Żacy muszą podpisać kwit, że nie plagiatują [pdf]
 • Ściągasz na egzaminie? Odpracuj to! [pdf]
 • Jak Chiny radzą sobie ze ściąganiem [link]
 • Naukowcy też mają problem z uczciwością! [link]
 • Plaga plagiatów [link]
 • Bauman - plagiator [link]
Ciekawie o ekonomii:
 • Ćwiczenia z mikroekonomii on-line [ENG], [PL]
 • Czy Barack Obama zarabia więcej niż Abraham Lincoln? - [link]
 • Story of Stuff - prowokujące [link]
 • Inflacja w Kaczogrodzie - film edukacyjny [link]
 • The Crisis of Credit Visualised [link]
 • Money as Debt - do przemyślenia [link]
 • Dobra już nie publiczne [link]
 • Nie pomagasz? Wstydź się! [link]
 • A Tale of Two Cows - ekonomia instytucjonalna [link]
 • Keynes vs. Hayek [link 1], [link 2]
 • cheatneutral - parodia handlu CO2 [link]
Media:
 • 30 studentów PB w Chinach [link], [link]
 • Rozwój regionu: jakość rządzenia równie ważna jak strategia [link]
 • O stażu naukowym w Tokio - wywiad do e-Biuletynu WZ PB [pdf]
 • Wypowiedź nt. foresightu, Japonii i Festiwalu Nauki i Sztuki w programie Poradnik Karierowicza w Radiu Akadera, 02.05.2011 [mp3, 12,4 MB]
 • Blog Foresight from Tokyo [link]
 • Szkoła Naukowa Foresightu i Benchmarkingu, 11.02.2009 [link]
 • Wywiad nt. foresight i wizji rozwoju Polski, 13.11.2008 (aut. Julitta Grzywa, Radio Akadera) [mp3; 6,3MB]
 • "Studenci i wybory samorządowe" - audycja Radia Akadera z udziałem dr Katarzyny Czerewacz, Marty Sznajder, Moniki Tałałaj i Łukasza Nazarko, 14.11.2006 [mp3; 15,3MB],
 • "Studia w Finlandii" - wywiad z Łukaszem Nazarko (aut. Marcin Sawicki, Radio Akadera) [mp3; 2,7MB]
PUBLIKACJE / PUBLICATIONS
 • Artykuły / Papers

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, Ł. Nazarko, A. Kononiuk, A. Olszewska, Structural Analysis as an Instrument for Identification of Critical Drivers of Technology Development, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 504-509 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.137]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, Ł. Nazarko, A. Kononiuk, A. Olszewska, Factor Analysis as a Tool Supporting STEEPVL Approach to the Identification of Driving Forces of Technological Innovation, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 491-496 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.142]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Magruk, Ł. Nazarko, A. Skorek, Application of Enhanced SWOT Analysis in the Future-oriented Public Management of Technology, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 482-490 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.140]

Ł. Nazarko, Future-Oriented Technology Assessment, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 504-509 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.144]

P. Radziszewski, J. Nazarko, T. Vilutiene, K. Debkowska, J. Ejdys, A. Gudanowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, K. J. Kowalski, J. B. Krol, Ł. Nazarko, M. Sarnowski, Future Trends in Road Pavement Technologies Development in the Context of Environmental Protection, "The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering" 2016 Vol. 11(2), pp. 160-168 [pdf] [pdf] [html] [doi: 10.3846/bjrbe.2016.19]

Ł. Nazarko, Responsible Research and Innovation - A New Paradigm of Technology Management, 9th International Scientific Conference "Business and Management 2016", 12-13 May 2016, Vilnius, Lithuania [pdf] [doi: 10.3846/bm.2016.71], [program], [foto]

Ł. Nazarko, Technology Assessment in Construction Sector as a Strategy towards Sustainability, "Procedia Engineering" 2015 Vol. 122, s. 290-295 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.038]

J. Nazarko, P. Radziszewski, K. Dębkowska, J. Ejdys, A. Gudanowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, K. Kowalski, J. Król, Ł. Nazarko, M. Sarnowski, T. Vilutiene, Foresight Study of Road Pavement Technologies, "Procedia Engineering" 2015 Vol. 122, pp. 129-136 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.016]

L. Ustinovičius, R. Rasiulis, Ł. Nazarko, T. Vilutiene, M. Reizgevicius, Innovative Research Projects in the Field of Building Lifecycle Management, "Procedia Engineering" 2015 Vol. 122, s. 166-171 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.021]

Ł. Nazarko, Cele i funkcje badań foresightowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015 Nr 229, ISSN 2083-8611, s. 121-132 [pdf], [pdf]

Ł. Nazarko, Polityka innowacyjna - inteligentny interwencjonizm?, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2015 nr 1/73, ISSN 1506-7637, s. 85-96. [pdf], [pdf] [doi: 10.15290/ose.2015.01.73.08]

A. Komarovska, L. Ustinovichius, G. Shevchenko, Ł. Nazarko, Multicriteria Evaluation of Commercial Industrial Zone Development, "International Journal of Strategic Property Management" 2015 vol. 19 issue 1, pp. 84-95 [doi: 10.3846/1648715X.2015.1027321]

Ł. Nazarko, Inteligentne specjalizacje polskich regionów - przyczynek do ewaluacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2014 t. 15 z. 8/1, s. 247-262 [pdf], [pdf]

J. Ejdys, Ł. Nazarko, Foresight gospodarczy - instrumentem orientacji na przyszłość, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 340 (2014), s. 651-664 [pdf], [pdf] [doi: 10.15611/pn.2014.340.58]

J. Nazarko, U. Glinska, A.Kononiuk, Ł. Nazarko, Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis, "International Journal of Foresight and Innovation Policy" Vol. 9(2013), No. 1, s. 19-38 [doi: 10.1504/IJFIP.2013.051759]

J. Jankowska, Ł. Nazarko, D. Szpilko, Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2013 nr 4/64, ISSN 2083-8611, s. 47-60 [pdf], [pdf], [pdf] [doi: 10.15290/ose.2013.04.64.05]

Ł. Nazarko, Foresight w stosunkach międzynarodowych, "Biuletyn Instytutu Zachodniego w Poznaniu" nr 143(2013) [pdf]

Ł. Nazarko, Istota foresightu i jego percepcja w Polsce, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2011 nr 4/52, ISSN 1506-7637, s. 224-233 [pdf], [pdf], [pdf]

Ł. Nazarko, J. Adhikari, D. Crouzet, T. Ghazaryan, J. Yuo Dze Abeng, N. Fernández-Collot, S. Morcos, T. Hyeono Kang, A. Francious , Social justice and common goods, "The Ecumenical Review" No. 3(2011), vol. 63, s. 330-343 [doi: 10.1111/j.1758-6623.2011.00125.x]

Ł. Nazarko, Procesy oddziaływania Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej na państwa członkowskie, "Ekonomia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej" 2008 nr 12, s. 97-110 [pdf], [pdf]

U. Glińska, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 2/32/2008, ISSN 1231-01-98, s. 60-73. [link], [pdf]

 • Książki i monografie / Books and monographs

J. Nazarko (red.), N. Brzostowski, J. Ejdys, E. Glińska, A. Gudanowska, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Kowalewska, E. Krawczyk-Dembicka, W. Łojkowski, A. Magruk, Ł. Nazarko, W. Urban, J. Paszkowski, A. Pawluczuk, A. Skorek, A. Wasiluk, Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013 [pdf]

J. Ejdys (red.), K. Halicka (red.), A. Gudanowska, E. Krawczyk-Dembicka, J. Nazarko, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013 [pdf]

J. Nazarko (red.), J. Ejdys, A. Kononiuk, A. Gudanowska, A. Magruk, Ł. Nazarko, Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012 [pdf]

J. Nazarko (red.), J. Ejdys (red.), K. Dębkowska, E. Glińska, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Olszewska, A. Gudanowska, A. Magruk, Ł. Nazarko, Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie2020: regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011 [pdf]

J. Nazarko (red.), Z. Kędzior (red), G. Dobrzański, J. Ejdys, E. Glińska, A. Kononiuk, A. Kowalewska, Ł. Nazarko, A. Pawluczuk, A. Olszewska, W. Urban, Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010 [pdf]

 • Rozdziały w książkach / Book chapters

J. Nazarko, J. Ejdys, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Metodyka badań foresightowych w określeniu perspektyw i kierunków rozwoju budownictwa drogowego w Polsce, [w:] P. Radziszewski (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, s. 27-39 [pdf]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, Ł. Nazarko, Foresight Application for Transport Sector, [w:] M. Fiorini (ed.) Clean Mobility and Intelligent Transport Systems, The Institution of Engineering and Technology, London 2015, s. 379-402 [pdf] [doi: 10.1049/PBTR001E_ch17]

A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Projekty foresightu regionalnego w kreowaniu innowacyjności regionów, [w:] K. Meredyk (red.), A. Wildowicz-Giegiel (red.), Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 285-295 [pdf]

A. Kononiuk, A. Magruk, Ł. Nazarko, The concept of support group in the Polish National Foresight Programme "Poland 2020", [w:] W. Matwiejczuk (red.), Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej: Wybrane problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7641-203-0, s. 89-96 [pdf]

Ł. Nazarko, Faith-Based NGOs Perspectives on Water Issues, [in:] J. Sepp (ed.), D. Frear (ed.), Globalization and Institutional Development, Congress of Political Economists International (COPE), Wilkes-Barre 2008, ISBN 0-9786821-3-0, s. 419-428 [pdf]

Ł. Nazarko, Taksonomia organizacji międzynarodowych na przykładzie Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej, [w:] K. Czerewacz (red.), Wybrane problemy współczesnej polityki : aspekty teoretyczne i empiryczne, Białystok 2009, s. 280-303 [pdf]

Ł. Nazarko, The role of non-governmental organisations (NGO's) in the European integration process, [w:] Z. Tomczonek (red.), Potencjał gospodarczy i społeczny wybranych krajów Europy i Świata, Białystok 2007, s. 332-340

Ł. Nazarko, "Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych" oraz "Global Compact" ONZ. Porównanie i próba oceny, [w:] M. Bojar (red.), Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Lublin 2007, ISBN 978-83-7497-031-0, s. 52-59 [pdf]

Ł. Nazarko, Multilateralism versus Regionalism in World Trade, [w:] Z. Tomczonek (red.), Filozoficzno-kulturowe i prawno-gospodarcze aspekty procesów integracyjnych w Europie środkowo-wschodniej, Rozprawy Naukowe nr 147, Białystok 2007, ISSN 0867-096X, s. 231-238 [pdf]

 • Raporty / Reports

J. Nazarko, J. Ejdys, W. Czemiel-Grzybowska, K. Dębkowska, K. Halicka, Ł. Nazarko, A. Małgorzata Olszewska, J. Kozłowska, A. Gulc, Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Politechnika Białostocka, 2015 [pdf]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, W. Czemiel-Grzybowska, Ł. Nazarko, E. Krawczyk-Dembicka, D. Leończuk, D. Szpilko, Wyniki weryfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Politechnika Białostocka, 2014 [pdf]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Olszewska, U. Glińska, A.E. Gudanowska, E. Krawczyk-Dembicka, N. Brzostowski, Ł. Nazarko, Ł. Prusiel, Synteza rezultatów NPF w zakresie pól, scenariuszy oraz analizy SWOT, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Politechnika Białostocka, 2013 [pdf]

K. Czaplicka-Kolarz i in., Mapa powiązań pomiędzy dokumentami strategicznymi i operacyjnymi a rezultatami Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Główny Instytut Górnictwa - Politechnika Białostocka, 2012 [pdf]

K. Borodako i in., Raport z działalności Grupy Wsparcia Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Warszawa, marzec 2009 [pdf]

 • Referaty na konferencjach / Conference presentations

Ł. Nazarko, Future-Oriented Technology Assessment, 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2016), Bialystok, 21-23 September, 2016 [program], [abstract], [abstract], [abstract], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Application of Structural Analysis to Classification of Technology Development Drivers, 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), Gold Coast, 2-4 September 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Combining STEEPVL and Factor Analysis in Identification of Driving Forces of Technology, 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), Gold Coast, 2-4 September 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Magruk, Ł. Nazarko, A. Skorek, Enhancement of SWOT Analysis in the Context of Technology Foresight, 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), Gold Coast, 2-4 September 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Magruk, Ł. Nazarko, A. Skorek, Innovative Application of SWOT Analysis in Shaping Regional Innovation Policy, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 12-13 November 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Classification of Regional Development Drivers with use of Structural Analysis, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 12-13 November 2015 [program]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Enhancement of STEEPVL Method by Factor Analysis in Identification of Key Factors in Foresight Studies, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 12-13 November 2015 [program]

Ł. Nazarko, Inteligentne specjalizacje - szansa czy zagrożenie dla województwa podlaskiego, IX Międzynarodowe Forum "Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód", Supraśl, 28-30 maja 2015 [program], [foto]

Ł. Nazarko, Foresight in the Public Management of Innovation Systems - Comparative Study of UK and Poland, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 13-14 November 2014 [pdf], [foto]

Ł. Nazarko, How to select and combine foresight methods in the study and practice of International Relations?, 8th Pan-European Conference on International Relations, Warsaw, 18-21 September 2013 [program]

J. Nazarko, J. Ejdys, A. Gudanowska, E. Krawczyk-Dembicka, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Działalność naukowo-badawcza w zakresie nanotechnologii zidentyfikowana w projekcie "Foresight technologiczny 'NT FOR Podlaskie 2020'. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii", Nano and Advanced Materials Workshop and Fair : NAMF'2013, Warsaw [link]

Ł. Nazarko, A. Kononiuk, Drivers of nanotechnology development in a Polish region: foresight study, XXIV ISPIM Conference : Innovating in global markets: challenges for sustainable growth, 16-19 June 2013, Helsinki [abstract]

Ł. Nazarko, A. Kononiuk, Wnioski z ewaluacji krajowych projektów foresight, Konferencja Otwierająca projekt "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników", Warszawa, 18 listopada 2011 [pdf], [prezi]

Ł. Nazarko, Foresight w polityce innowacyjnej państwa, XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych, 28 listopada - 1 grudnia 2011, Radom

J. Nazarko, U. Glinska, A.Kononiuk, Ł. Nazarko, Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis, Yeditepe International Research Conference on Foresight (YIRCoF'09), 4-6 September 2009, Istanbul [pdf]

 • Inne / Other

Ł. Nazarko, Czy menedżer powinien być wróżbitą?, Wykład w ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 25 maja 2016 [pdf]

Ł. Nazarko, Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa, autoreferat rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014 [pdf]

A. Kononiuk, Ł. Nazarko, J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, U. Glińska, A. Gudanowska, Nanotechnology for Podlaskie 2020, European Foresight Platform Brief No 235, 2012 [pdf]

 • Polecane / Recommended

A. Sacio-Szymańska (ed.), Corporate Foresight Potential In Visegrad V4 Countries, Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom, 2016, ISBN 978-83-7789-449-1 [pdf]

M. Sun, I. Konstantelos, G. Strbac, Analysis of Diversified Residential Demand in London using Smart Meter and Demographic Data, Power and Energy Society General Meeting (PESGM), 2016 [doi: 10.1109/PESGM.2016.7741076], [pdf]

J. Ejdys, L. Ustinovičius, J. Stankevičiene, Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy - interdisciplinarity in science, Journal of Business Economics and Management 2015 Vol. 16(1), pp. 261-274 [doi: 10.3846/16111699.2014.986192], [pdf]

V. P. Chatlani, D. J. Tylavsky, D. C. Montgomery, M. Dyer, Statistical Properties of Diversity Factors for Probabilistic Loading of Distribution Transformers, 39th North American Power Symposium NAPS 2007 [doi: 10.1109/NAPS.2007.4402365], [pdf]Lista publikacja w katalogu PB / Publication list in BUT catalogue [link]